top of page

TJÄNSTER

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ditt hus eller din lokal så är det viktigt att få med sig ventilationssystemet redan från början. Vi har även lång erfarenhet av byggverksamhet och byggande av både bostäder och lokaler. Vi kan därför även erbjuda konsulttjänster inom byggsektorn. Så det blir rätt från början!

iStock-119517003_Husritning fasad.jpg
iStock-1260235231_Byggprojekt.jpg
iStock-1194098130_Handslag.jpg
CAD-ritningar

​​

Vi utför CAD-ritningar för för ditt byggprojekt. 

 • VS Projektering

 • Framtagning av handlingar för nyinstallation eller ändring av ventilationssystem i nya och befintliga byggnader.

Bygg

​​

Om du ska bygga i egen regi, t.ex flytta en vägg, så utför vi hållfasthetsberäkningar och ger dig råd. Om du behöver hantverkare så har vi kontakterna, både inom Bygg, El, Plåt, Elektriker och VVS och VS. Vi kan agera som projektledare i samverkan med dina hantverkare och vi utför besiktningar av befintliga byggnader och löpande under nygyggnadsprocessen.

 • Byggnadsprojekt, konstruktion av ny- om och tillbyggnader av bostäder och lokaler mm.

 • Besiktningar

 • Projektledning

 • Fukt

 •  med mera

Besiktning - Kontrollansvar

 

Vi utför besiktningar och kontroller inom ventilation och bygg.

 • Kontrollansvarig vid nybyggnationer

 • Fuktmätning

 • Mögel

 • Besiktning av befintliga byggnader, lokaler

 • Löpande besiktningar under byggprocessen.

 • med mera

bottom of page