top of page

TJÄNSTER

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ditt hus eller din lokal så är det viktigt att få med sig ventilationssystemet redan från början. Vi har även lång erfarenhet av byggverksamhet och byggande av både bostäder och lokaler. Vi kan därför även erbjuda konsulttjänster inom byggsektorn. Så det blir rätt från början!

Inomhusbild_ventilationsritning.jpeg
Inomhusbild-Takstolar.jpeg
Fuktmätning i vägg.jpg
Ventilation

​​

Vi kan vara ditt bollplank och konsult för ditt projekt. Vi utför granskningsritningar för ventilation och revideringar inför byggsamråd. När du ska ändra ditt ventilationssystem i din privata bostad så hjälper vi dig med det du behöver lämna in till kommunen för att göra en bygganmälan och få startbesked.

 • VS Projektering

 • Framtagning av handlingar för nyinstallation eller ändring av ventilationssystem i nya och befintliga byggnader.

 • Besiktningar

 • Radon

 • med mera

Bygg

​​

Om du ska bygga i egen regi, t.ex flytta en vägg, så utför vi hållfasthetsberäkningar och ger dig råd. Om du behöver hantverkare så har vi kontakterna, både inom Bygg, El, Plåt, Elektriker och VVS och VS. Vi kan agera som projektledare i samverkan med dina hantverkare och vi utför besiktningar av befintliga byggnader och löpande under nygyggnadsprocessen.

 • Byggnadsprojekt, konstruktion av ny- om och tillbyggnader av bostäder och lokaler mm.

 • Besiktningar

 • Projektledning

 • Fukt

 •  med mera

Besiktning 

 

Vi utför besiktningar och kontroller inom ventilation och bygg.

 • Okulär besiktning vid allmänna ventilations-frågor

 • Radonundersökningar

 • Fuktmätning

 • Mögel

 • Besiktning av befintliga byggnader, lokaler

 • Löpande besiktningar under byggprocessen.

 • med mera

bottom of page